Kaji Selidik Akhbar Harakah
Kongsikan pandangan anda...
Kami ingin mendapatkan maklum balas dari anda mengenai tabiat pembacaan akhbar. Kami amat menghargai jika anda dapat meluangkan sedikit masa untuk menjawab soalan-soalan berikut untuk kami menambah baik produk-produk kami pada masa hadapan.

Sila pilih jantina anda*

Sila pilih umur anda*

Sila pilih bangsa anda*

Di manakah anda sedang tinggal?*

Bilakah kali terakhir anda membaca akhbar Harakah?*

Apakah kandungan (content) yang anda rasa perlu ada di dalam akhbar Harakah?
Anda boleh memilih lebih daripada 1 pilihan.*

Apakah medium penyampaian yang paling anda suka?*

Apakah yang menarik minat anda untuk membaca akhbar Harakah?
Anda boleh memilih lebih daripada 1 pilihan.*

Kenapa anda lebih memilih Harakah berbanding akhbar lain?
Anda boleh memilih lebih daripada 1 pilihan.*

Bagaimanakah cara anda mendapatkan akhbar Harakah setiap edisi?*

Adakah akhbar Harakah mudah untuk didapati atau dibeli?*

Berikan cadangan penambahbaikan akhbar Harakah

Kongsikan kaji selidik ini

Facebook Twitter