Harakah Edisi Isnin Bil 2760

Kerajaan sentiasa berwaspada melalui Jawatankuasa Sekuriti Makanan untuk menjamin bekalan makanan dalam negara mencukupi.

Bekalan Cukup